REKLAMA

Moc natury Henry Moore w Polsce

21.0409.09.2018

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

OrońskoTopolowa 1
bilety od 7 zł

Centrum Rzeźby Polskiej we współpracy z Fundacją Henry’ego Moore’a z Perry Green w Wielkiej Brytanii zapraszają na wystawę Moc natury Henry Moore w Polsce, ekspozycję dzieł artysty oraz przykładów dzieł polskich rzeźbiarzy XX wieku, którzy inspirowali się jego sztuką.
W przestrzeni parkowej Orońska zostaną pokazane zarówno rzeźby monumentalne, jak i mniejsze brązowe figury i modele umieszczone w Galerii „Oranżeria”. Będą im towarzyszyć fotografie pracowni Henry’ego Moore’a i film opowiadający o jego twórczości.
Henry Moore już w latach 30. XX wieku był jedną z najważniejszych postaci w sztuce angielskiej, a w następnej dekadzie także światowej. Jego prace wywierały istotny wpływ na całe pokolenia rzeźbiarzy. Głównym ich tematem była pojedyncza postać ludzka lub grupa, traktowana monumentalnie, i w syntetycznej formie. Przez 60 lat swojej twórczości powtarzał szczególnie dwa tematy: postać leżącą i matkę z dzieckiem. Inspirację czerpał ze sztuki starożytnej, pierwotnej, a także renesansowej (zwłaszcza twórczości Donatella i Michała Anioła) oraz współczesnych mu artystów i nowych kierunków sztuki modernistycznej. Niewyczerpanym źródłem natchnienia była także natura i możliwość przedstawienia w rzeźbie jej „duchowego” charakteru.
W czasie wojny, artysta wykonał serię znakomitych „Rysunków ze Schronów”, przedstawiających ludzi chroniących się przed nalotami w tunelach londyńskiego metra.
Po wojnie tworzył głównie rzeźby w brązie, a jego twórczość była ogniwem pośrednim między figuracją i abstrakcją. Sztuka Henry’ego Moore’a, a także nowoczesna rzeźba angielska znalazła się w polu zainteresowania polskiej krytyki w latach odwilży po 1956 roku. Pisali o niej wybitni polscy badacze, jak Jacek Woźniakowski, Aleksander Wojciechowski czy Jerzy Stajuda. Polscy rzeźbiarze tego czasu dostrzegli nowe rozwiązania formalne angielskiego artysty, ale również – jak zauważa – wybitny teoretyk rzeźby – Piotr Krakowski – „liczyła się (…) zawartość treściowa, cała bogata warstwa ideowa, wartości humanistyczne, (…) odwoływanie się do tradycji i dążenie do organicznej więzi z naturą”.

zdjęcia

Henry Moore in his studio at Perry Green, with the elmwood Upright Internal/ External Form, c.1954
Detail of Knife Edge Two Piece 1962-65 bronze (LH 516)
Reclining Figure: Umbilicus 1984 bronze
Reclining Figure: Pointed Head 1982 bronze (LH 827)
Animal Head 1951 bronze (LH 301)
Working Model for Mother and Child: Hood 1982 (LH 850)
Knife Edge Two Piece 1962-65 (LH 516) in the grounds at Perry Green
Working Model for Upright Internal/External Form 1951 bronze (LH 295)
REKLAMA