REKLAMA

Wystawa „Pomiędzy horyzontami”

11.0410.05.2019

Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia

OlsztynProf. Prawocheńskiego R. 9
WSTĘP WOLNY

Iwona Rossochacka Kenny w swojej sztuce szczególny nacisk kładzie na spontaniczność procesu twórczego. Kreowane przez nią obrazy cechuje emocjonalność i instynktowne podążanie za wewnętrznym głosem. Obserwacja natury ,która jest punktem wyjścia, w procesie kreacji pozostaje tylko impulsem. Ten impuls to siła wytyczająca kierunek w dalszym poszukiwaniu nastroju i klimatu dzieła. Rezultatem tego działania są przedstawienia symbolicznych spotrzeżeń, zatrzymanych ulotnych momentów, w których nastrój odgrywa wiodącą rolę w poszukiwaniu głębi. W kreowanych przez nią malarskich zapisach zawarty jest komunikat o przenikających się przestrzeniach tego co ulotne i zapomniane z tym co zdaje się być jedynie wyobrażeniem chwili.
Kolorystyka, którą posługuje się artystka jest kluczem do wyostrzenia perspektywy postrzegania świata, ale również wskazówką jak go doświadczać pozazmysłowo. Zastosowana tu ekspresja gestów i barw kreuje nowy rodzaj wizualnego kodu, wolnego od narracyjnych obciążeń i symbolicznych zawiłości.

REKLAMA