REKLAMA

Wystawa Obiekty Budownictwa Ludowego

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli

OchlaMuzealna 5
bilety od 8 zł

Obiekty Budownictwa Ludowego

W naszym muzeum prezentowanych jest kilkadziesiąt obiektów przeniesionych z różnych regionów etnograficznych, wchodzących w skład dzisiejszego Województwa Lubuskiego. W poszczególnych sektorach prezentujemy budownictwo Łużyc Wschodnich, Zachodniej Wielkopolski, Dolnego Śląska, regionu Środkowego Nadodrza. W skansenie prezentowana jest kultura materialna przesiedleńców z Kresów Wschodnich, a także zrekonstruowana zagroda z Bukowiny Rumuńskiej wraz z wyposażeniem.

Zachęcamy do wirtualnego poznania naszych zbiorów. Wystarczy kliknąć na odpowiedni numer na mapce i zostaniemy przeniesiemi do opisu i zdjęć danego obiektu.

REKLAMA