REKLAMA

Wystawa Militaria

Muzeum Miejskie w Nowej Soli

Nowa SólMuzealna 20
bilety od 4 zł

Na wystawie zaprezentowano zbiory własne muzeum ukazujące ewolucję uzbrojenia i umundurowania od czasów średniowiecza do końca XX w.:

broń biała (szable, szpady, pałasze, bagnety z XVII - XX w.)
broń drzewcowa (halabardy, piki, berdysze, topory bojowe z XVII - XIX w.)
broń palna (karabiny skałkowe z XVIII w, karabiny i pistolety kapiszonowe z XIX w., karabiny odtylcowe z połowy XIX i początku XX w., broń wałowa z XIX w.)
broń artyleryjska (armata z końca XVIII w., moździerz z końca XIX w.)

Kolekcję broni uzupełniają elementy ekwipunku i umundurowania żołnierskiego z XVII - XX w.:

Zbroje turniejowe z XVI w. (kopie XIX-wieczne)
hełm z XVII w.
ekwipunek armii niemieckiej z okresu I i II wojny światowej.mundury Wojska Polskiego z lat 50. i 80. XX.

Ponadto:
Dwa XVII-wieczne portrety książąt głogowskich - Jana Olbrachta i Władysława Jagiellończyka (kolekcja kilkunastu portretów władców głogowskich przechowywana była do 1945 r. na zamku książęcym w Głogowie. Do dziś zachowały się trzy obrazy - 2 w Nowej Soli i portret Zygmunta Jagiellończyka w Poznaniu).

Makiety schronów niemieckiej linii umocnień wzniesionych w latach 1928 - 1945 nad Odrą, tzw. "Oderstellung" (Pozycja Odrzańska)
dwie niemieckie wartownie jednoosobowe (stalowa i betonowa) z okresu II wojny światowej - ekspozycja plenerowa.

zobacz także

REKLAMA