REKLAMA

Wystawa Etnograficzna

Muzeum Regionalne "Dom Grecki"

MyśleniceJana Sobieskiego 3
bilety od 5 zł

Wystawa przedstawia zagadnienia związane z kulturą ludową Ziemi Myślenickiej. Składa się z działów: strój, obróbka włókna, rolnictwo, hodowla, garncarstwo, obróbka drewna, kowalstwo, kamieniarstwo, obrzędowość doroczna i rodzinna, sztuka, zabawki oraz wnętrze.
Na ekspozycję w/w działów składają się eksponaty oraz fotogramy ilustrujące bądź zastosowanie i użytkowanie wystawianych przedmiotów w warunkach naturalnych, bądź stanowiące uzupełnienie przedstawianego przedmiotu.
Wszystkie eksponaty pochodzą z terenu b. powiatu myślenickiego.

REKLAMA