REKLAMA

Wystawa "Pradzieje Ziemi Myślenickiej"

Muzeum Regionalne "Dom Grecki"

MyśleniceJana Sobieskiego 3
bilety od 5 zł

Wystawa poświęcona zabytkom archeologicznym, wśród których są wykopaliska znalezione w ruinach wieży strażniczej znajdującej się na Zarabiu w Myślenicach na terenie zwanym Zamczysko.
W 1957 r. podczas przeprowadzonych badań archeologicznych pod kierunkiem doc. Gabriela Leńczyka z Muzeum Archeologicznego w Krakowie na Zamczysku znaleziono skorupy z garnków, podkówkę do buta, groty do strzał z kuszy, zgrzebło do czesania konia.
Ekspozycja uzupełniona została oryginalnymi rysunkami doc. Gabriela Leńczyka, przedstawiającymi rekonstrukcję wieży strażniczej, zwanej “Zamczysko” oraz przekrój wieży i profile wykopów oraz rysunkami A. Turskiej obrazującymi dawną osadę i rekonstrukcje naczyń glinianych.
Wyboru eksponatów na wystawę pomogli dokonać prof. Paweł Valde-Nowak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie oraz archeolog – Agnieszka Klempka.

REKLAMA