REKLAMA

Wystawa mobilna „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy Zamordowani przez Niemców za Pomoc Żydom”

17.0431.12.2016

Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów

MarkowaMarkowa 1487

Ekspozycja składa się z dwudziestu plansz, prezentujących między innymi dokumenty i zdjęcia ilustrujące historię polskiej i żydowskiej społeczności Markowej, a także realia okupacji niemieckiej w Polsce, podczas której każdemu, kto pomagał Żydom, groziła kara śmierci.
Autorzy wystawy, rozpoczynając opowieść od tragicznej historii rodziny Ulmów, opisują kolejne przykłady ratowania Żydów, (także w Markowej, gdzie Polacy ocalili życie 21 osobom), prezentując między innymi mapę miejscowości województwa podkarpackiego, w których ludność żydowska była ratowana przez Polaków.

Józefa i Wiktoria Ulmowie w czasie okupacji niemieckiej ukrywali w swoim domu we wsi Markowa ośmioro Żydów: pięciu mężczyzn z rodziny Goldmanów z Łańcuta oraz trzy markowianki – Leę Didner z córeczką i Gołdę Grünfeld. Władze niemieckie dowiedziały się o tym w wyniku donosu i wszyscy ukrywani przez Ulmów Żydzi zostali zabici. Życie stracili też ukrywający ich Polacy: Józef Ulma, będąca w zaawansowanej ciąży Wiktoria, a także sześcioro ich małych dzieci.

Wystawę zamykają dokumenty z procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów, a także dyplom o przyznający Wiktorii i Józefowi tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Kurator i autor tekstów: dr Mateusz Szpytma
Opracowanie graficzne: Marcin Krzanicki

Wystawa zrealizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
Partner: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Fizycznie wystawa jest dostępna w polsko-angielskiej wersji językowej. Czternaście kolejnych wersji językowych będzie dostępnych w wersji elektronicznej.

REKLAMA