REKLAMA

Po pierwsze litery. wystawa

12.0731.08.2018

Dom Słów

LublinKrólewska 17

Prezentowane na wystawie afisze, druki akcydensowe i niskonakładowe publikacje złożone i wydrukowane zostały w tradycyjnej technice druku typograficznego. Do przygotowania każdego projektu użyte zostały czcionki ołowiane i drewniane, a wydrukowane zostały na zabytkowych maszynach drukarskich. Wybrane prace z lat 2011-2018 powstały na potrzeby popularyzacji wydarzeń organizowanych przez Dom Słów-Izbę Drukarstwa i Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN. Ta przekrojowa ekspozycja został przygotowana dla państwa jako podsumowanie i przybliżenie dziesięcioletniej działalności Izby Drukarstwa. Wszystkie prace wykonane zostały w niskim nakładzie w pracowniach Izby Drukarstwa: zecerskiej – Robert Sawa, papierni - Sylwia Woźniak i introligatorni – Alicja Magiera.

REKLAMA