REKLAMA

Wystawa na 150. rocznicę urodzin Patronki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

26.0931.12.2017

Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka

LublinRadziszewskiego I. 16

Serdecznie zapraszamy na wystawę „Maria Skłodowska-Curie 1867-1934 150. rocznica urodzin Patronki Uniwersytetu” przygotowywana przez Muzeum UMCS prezentowana będzie w Chatce Żaka.

Ekspozycja składać się będzie z trzech elementów:

• Instalacja muzealna „Promenada czasu”
• Kalendarium
• Gabloty

Instalacja składa się z 9 stanowisk (w tym aranżacja pracowni fizyko-chemicznej).
Stanowisko to fotografia postaci naturalnej wielkości ustawiona na tle fotografii architektury lub krajobrazu o formacie 200x200 cm. Fotografie teł są adekwatne do wizerunku Marii Skłodowskiej-Curie w różnych okresach życia.
Kalendarium to wybór kilkudziesięciu dat ważnych dla poznania życia i dokonań naukowych bohaterki wystawy.
W kilku gablotach zaprezentowane zostaną oryginalne artefakty jako świadectwa pamięci oraz kopie dokumentów pisanych ręką Marii Skłodowskiej-Curie.

Celem organizatorów wystawy jest przybliżenie sylwetki wielkiej uczonej z wyraźnym naciskiem na jej osiągnięcia naukowe. Przygotowana instalacja „Promenada czasu” ma działać na wyobraźnię widza, dawać wrażenie obcowania z bohaterką wystawy. Spacer po „promenadzie” to przemieszczanie się w czasie, poznawanie, a nawet zaprzyjaźnianie się z Marią Skłodowską-Curie. Stanowiska pozbawione są wszelkiego komentarza. Autorzy scenariusza ograniczają się wyłącznie do podania daty i miejsca. Kalendarium da zwiedzającym podstawową wiedzę o życiu bohaterki wystawy.

REKLAMA