REKLAMA

Ćwiczenia w autonomii

04.0625.09.2016

Muzeum Sztuki w Łodzi

ŁódźWięckowskiego S. 36
bilety od 10 zł

"Ćwiczenia w autonomii. Tamás Kaszás we współpracy z Anikó Loránt (ex-artists' collective)” w Muzeum Sztuki w Łodzi

„Ćwiczenia w autonomii” to próba wyobrażenia sobie przyszłych form wspólnotowego życia na Ziemi po spowodowanej katastrofą ekologiczną zagładzie obecnej cywilizacji.

Zaprojektowana przez Tamása Kaszása wystawa ma charakter zbliżony do prezentacji muzeów etnograficznych. Obejmuje prace Kaszása realizowane indywidualnie i we współpracy z Anikó Loránt (ex-artists' collective) od początku I wieku oraz nowe produkcje artystyczne stworzone specjalnie dla przestrzeni Muzeum Sztuki. Wystawa podzielona jest na dwie główne części: „Archeologia przyszłości” i „Auto-antropologia”. W pierwszej dzieła sztuki prezentowane są jako znaleziska archeologiczne, spekulatywne ślady (przyszłej) społeczności, która przetrwała zagładę nowoczesnej cywilizacji. Jej zrecyklingowane resztki funkcjonują wśród obiektów związanych z nowym budownictwem, rolnictwem, technologiami i kulturą, powstałych już w warunkach zaniku masowej przemysłowej produkcji, konsumpcji i nowoczesnej infrastruktury publicznej. W ramach „Auto-antropologii” koncepcja ta ujęta jest w mniejszej społecznej skali – ćwiczeń w autonomii życia i ekologii sztuki na przykładzie wspólnoty rodzinno-przyjacielsko-artystycznej (ex-artists' collective). Warsztat pracy kolektywu zakłada użycie łatwo dostępnych materiałów i technologii oraz przewiduje naukę samowystarczalności, co w rezultacie ma prowadzić do integracji rozwiązań formalnych, produkcyjnych i ideowych.

Sztuka jest dla Tamása Kaszása i ex-artists' collective laboratorium projektowania praktyk, wiedzy i estetyki, które mogłyby stać się pomocne w myśleniu o przyszłości. Propozycja artystów to próba wyobrażenia sobie tego, co nieznane, w oparciu o alternatywy istniejące, ale peryferyjne i marginalizowane w dominującym globalnie modelu gospodarki kapitalistycznej. Punktem odniesienia dla ich twórczości jest kolektywna wiedza ludowa, permakultura, oddolne ruchy społeczne i postępowe elementy modernistycznych utopii. Badają praktyki potencjalnie użyteczne w uzyskaniu autonomii od ekonomii opartej na nierównej akumulacji kapitału i rabunkowej eksploatacji zasobów oraz od technokratycznych organizacji państwowych. Łącząc różne rejestry wiedzy, pracują nad wyobraźnią ekologiczną przyszłych mieszkanek i mieszkańców Ziemi.

Kuratorka: Joanna Sokołowska

Tamás Kaszás, ur. w 1976 w Dunaújváros, Anikó Loránt ur. w 1977 w Székesfehérvár, studiowali na Wydziale Intermediów Węgierskiej Akademii Sztuk Pięknych w Budapeszcie. Od 2002 współtworzą ex-artists' collective, mieszkają i pracują w Horány na wyspie Szentendrei.

Ich prace były pokazywane m.in. w S.M.A.K. w Gandawie, Ludwig Múseum i Kunsthalle w Budapeszcie, ICA Dunaújváros, Bunkrze Sztuki w Krakowie, w ramach 12. Biennale w Stambule.

zdjęcia

Ex Artists Collective, Głodowe jedzenie (pawilon zbieraczy), 2012
Tamás Kaszás. Bez tytułu (pięść, fragment Głodowego jedzenia), 2010
Tamás Kaszás, plakat z cyklu Neo-Agro, 2009-2010
Tamás Kaszás, z serii Pangea, 2011
Tamás Kaszás. Te, które  znają prawdę, nie reklamują jej, 2007
Tamás Kaszás. Ornament i zbrodnia, 2015
Tamás Kaszás, plakat do Głodowych ogrodów, 2012
Tamás Kaszás. Zaskłotowany dom Dom-Ino, 2014
Tamás Kaszás. Przyszłość przeszłości, 2010
(ex-artists' collectiva, fragment z serii Auto-antropologia, 2015

zobacz także

czytaj także

REKLAMA