REKLAMA

Grafiki Salvadora Dali w legionowskim MOK

06.0426.04.2019

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie

LegionowoCypriana Kamila Norwida 10
WSTĘP WOLNY

Ekspozycja składa się z 60 grafik, z lat 1944-1983. Są one w części sygnowane własnoręcznie przez Dalego, pozostałe były tłoczone w limitowanych edycjach z autorskich matryc. Prezentowane są litografie, akwaforty, staloryty i drzeworyty. Widzimy tu ilustracje ekskluzywnych wydań wybitnych dzieł literatury światowej: Shakespeare`a, Goethego, Cervantesa, Sandoza, Dantego Alighieri, Hemingwaya; cykle: Biblia, Paternoster, Boska Komedia, Surrealistyczne Witraże i Kwiaty, Konie Dalego, Karty Tarota, Karty Pokera oraz Hiszpańska Surrealistyczna ceramika. Są też pojedyncze prace o dużej artystycznej wartości.
Dali eksperymentował w grafice, najlepiej czuł się w akwaforcie, sięgał też po akwatintę, rytował na deskach, stosował zabiegi fotochemiczne przydatne przy naświetlaniu emulsji na matrycach. Wzbogacał swój repertuar techniczny o klasyczne ksylografie czy fotoryty w tworzywach sztucznych. Na płytach litograficznych zostawia formy, ślady miotanych nabojów z kolorowymi farbami, strzela również takimi pociskami do blach miedzianych.
Oglądając jego grafiki, stajemy przed fenomenem surrealizmu, który w wydaniu Dalego- innowatora rozciąga się na całe minione stulecie, choć u podstaw warsztatu tego artysty leży solidne doświadczenie szkoły klasycznej, zarówno pod względem znajomości historii sztuki, jak i rozmaitości technik plastycznych.
Wszystkie prace pokazane na wystawie zostały wypożyczone z Mazurskiej Fundacji Sztuki Art Progress z siedzibą w Giżycku.

Dr Marian Panek

REKLAMA