REKLAMA

Historia Miasta i Regionu. 10 Pułk Strzelców Konnych

Muzeum - Zamek w Łańcucie

ŁańcutZamkowa 1
bilety od 5 zł

Zbiór utworzony został w 1979 r. Jego powstanie związane z przejęciem budynku synagogi wraz ze zgromadzonymi w niej zbiorami etnograficznymi, zapoczątkowało proces tworzenia nowych ekspozycji, działających początkowo pod nazwą Działu Regionalnego. Zbiory pochodzące z obszaru dawnego powiatu łańcuckiego, wzbogacono z czasem kolejnymi partiami eksponatów, tworząc ostatecznie trzy ekspozycje stałe – mieszczańską, pułkową i etnograficzną. W 1984 r. z inicjatywy starszego wachmistrza Konstantego Bieniasza powstała ekspozycja 10 Pułku Strzelców Konnych. Zbiór pamiątek, po wywodzącym się z Łańcuta żołnierzu, zaprezentowany początkowo na wystawie czasowej, stał się zaczątkiem utworzenia ekspozycji stałej. Dalsze pozyskiwanie eksponatów, pochodzących ze zbiorów b. żołnierzy Pułku, pozwoliło stworzyć kolekcję, stanowiącą zarówno przegląd indywidualnych dziejów Dziesiątaków, jak i pełną panoramę dziejów łańcuckiej jednostki. W muzealnej kolekcji znajdują się zarówno przedmioty pochodzące z czasów II wojny światowej, jak i z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to miastem garnizonowym niezmotoryzowanej jeszcze formacji był Łańcut. Kolekcję tworzą dokumenty, fotografie, mundury, medale i odznaczenia. W 1996 r. dotychczasowe zbiory, wzbogacone zostały o przedmioty związane bezpośrednio z historią Łańcuta. Eksponaty te, stanowiące źródło poznania kultury materialnej i obyczajowej społeczeństwa z przełomu XIX i XX w., pozwoliły na odtworzenie wnętrz mieszczańskiego domu. Komplet mebli sypialnianych i gabinetowych, będący obrazem życia łańcuckiej inteligencji, uzupełnia pomieszczenie wyposażone w meble z dawnego zakładu fryzjerskiego. Zbiory techniki oraz inne przedmioty codziennego użytku, towarzyszące umeblowaniu, pokazują standard życia ówczesnego społeczeństwa. Jednak istotę poznania dziejów miasta stanowi przede wszystkim liczny zbiór dokumentów oraz materiałów ikonograficznych. Wśród tej partii eksponatów znajdują się przywileje cechowe z lat 1564-1728, dwie księgi wójtowskie z XVII w., kopiariusz przywilejów miasta spisany w XVIII w., stare miejskie pocztówki i fotografie, oraz szereg dokumentów prywatnych zaopatrzonych pieczęciami łańcuckich instytucji.

zobacz także

REKLAMA