REKLAMA

Wystawa "Oddałbym ci moje serce"

11.0530.05.2019

Galeria Sztuki OFF FRAME

KrakówKrakowska 41

Wystawa w Galerii Sztuki Off Frame jest premierowym pokazem fotografii z cyklu I would give you my heart autorstwa Krzysztofa Marchlaka. Fotografując zaproszonych do współpracy mężczyzn, autor odnosi się do zagadnienia kulturowo uwarunkowanych wzorców męskości, związanych z funkcjonowaniem mężczyzn we współczesnym świecie. Odkładając na bok stereotypowe podejście do roli, jaką często nakładają na mężczyzn społeczeństwo, artysta gra z konwencją, tworząc obrazy pełne światła, delikatności, koloru i uroku dawnego malarstwa. Elementem spajającym tworzone przez niego wizerunki jest paszport trzymany w ręce przez każdego z modeli. Ten rekwizyt w sposób symboliczny odnosi się do czynności podróżowania i związanej z tym utopii odnalezienia „własnego miejsca”. Współczesność obfituje w procesy takie jak globalizacja, wzmożona mobilność i podważanie granic między państwami narodowymi, kusząc obietnicą odnalezienia tego jedynego punktu na mapie, gdzie w sposób wolny od nacisków społecznych, można rozwinąć własną osobowość. Ale zdaniem Marchlaka, żadne realnie istniejące miejsce nie gwarantuje sukcesu tak pojętej samorealizacji, wszystko bowiem zależy od siły charakteru danej osoby i od jej relacji ze środowiskiem. Poszukując inspiracji w muzyce pop, a w szczególności w utworze Go West grupy Village People, jak również w kulturze wytwarzanej przez środowiska LGBTQ, projekt jest otwartym cyklem, ciągle uzupełnianym o nowe fotografie. Autor, na co dzień mieszkając równocześnie w Krakowie i w Mediolanie, sam sporą część życia spędza w podróży i dlatego zaprasza do współpracy mężczyzn pochodzących z różnych stron świata.

Krzysztof Marchlak (ur. 1987) malarz, fotograf, twórca instalacji artystycznych mieszkający w Krakowie i Mediolanie. Tytuł doktora sztuki uzyskał na krakowskiej ASP w 2018 roku. Uprzednio ukończył studia drugiego stopnia Wydziale Malarstwa tejże uczelni (2012r.). Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Malarstwa i Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Jest autorem kilku wystaw indywidulanych oraz uczestnikiem ponad 40 pokazów zbiorowych w Polsce i za granicą.
Jego twórczość oscyluje wokół zagadnień tożsamości indywidualnej oraz surrealistycznych wizji przyszłości. W roku 2018 rozpoczął prace nad serią fotografii I would give you my heart, która jest formą komentarza na temat pozycji osób ze środowiska LGBTQ we współczesnym świecie. Projekt jest ciągle uzupełniany o kolejne realizacje.

REKLAMA