REKLAMA

Wystawa "100 lat pedagogiki waldorfskiej"

18.0422.05.2019

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

KrakówRajska 1
WSTĘP WOLNY

Sto lat temu, gdy zakończyła się I wojna światowa, w społeczeństwach Europy powstała myśl, że przyczyną tej strasznej wojny jest złe wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży sprawiające, że w dorosłym życiu ludzie nie potrafią kierować się dobrem społecznym. Jako antidotum na to stworzono pedagogikę reformy, której jednym z nurtów jest pedagogika waldorfska. Naczelnymi ideałami pedagogiki waldorfskiej są wielkie ideały ludzkości zdefiniowane już w starożytnej Grecji jako prawda piękno i dobro. Twórcą pedagogiki waldorfskiej był znany wówczas w Europie filozof-przyrodoznawca Rudolf Steiner, który w opracowanym przez siebie programie i metodyce nauczania uwzględnił fazy rozwoju dziecka. Pierwsza szkoła waldorfska powstała w Stuttgarcie jako szkoła dla dzieci pracowników Fabryki Waldorf Astoria (od której pochodzi nazwa). Rudolf Steiner wprowadził do szkoły kształcenie artystyczne jako drogę wychowania dziecka, które w dorosłym życiu ma być dobrym człowiekiem. Dużą rolę przypisywał też samopoznaniu i samowychowaniu nauczyciela poprzez sztukę.
Wystawa ta prezentuje prace dzieci od przedszkola do klasy maturalnej w polskich przedszkolach i szkołach oraz prace nauczycieli inspirowane wskazówkami Rudolfa Steinera dotyczącymi artystycznej drogi samopoznania i pracy nad sobą.

REKLAMA