REKLAMA

Wystawa "Portret"

Dawna Strzelnica Garnizonowa

KrakówKrólowej Jadwigi 220

Celem wystawy jest zasygnalizowanie wieloaspektowości fenomenu portretu fotograficznego, pokazanie jego ewolucji podporządkowanej zarówno ograniczeniom i możliwościom technologicznym, jak i zmianom kulturowym oraz społecznym zachodzącym w świecie.
Wystawa stała – Portret zamyka pewien okres w działalności Muzeum Fotografii w Krakowie. Instytucja nasza rozpoczęła realizację ważnych projektów inwestycyjnych, którymi są modernizacja dotychczasowej siedziby oraz remont i adaptacja nowej filii mieszczącej się przy ulicy Rakowickiej w zabytkowym budynku dawnej zbrojowni Twierdzy Kraków. Myśląc już o formule funkcjonowania muzeum w nowych realiach lokalowych, precyzujemy przyszłe kierunki, w jakich prowadzić będziemy refleksję nad fenomenem fotografii, a także nad sposobami ich upowszechniania poprzez działalność wystawienniczą. Chcemy, aby Wystawa stała – Portret była sygnałem i wizytówką obranych celów.

REKLAMA