REKLAMA

Inżynieria obrazu – Reaktywacja fotografii

17.0521.08.2016

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

KrakówPl. Szczepański 3a

Wystawa "Inżynieria obrazu – (Re)aktywacja fotografii" pokazywana w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie prezentuje prace trzech kolektywów artystycznych, które można określić jako zespołowe plaftormy badawcze działające na polach współczesnej fotografii, kultury wizualnej oraz na obszarze wydawniczym.

Klara Källström i Thobias Fäldt prezentują projekty będące refleksją nad pojęciem niepewności i aktem patrzenia zarówno w perspektywie produkcji, jak i odbioru. W ich twórczości znalezione albo wykonane przez artystów obrazy zostają re-aktywowane w nowych kontekstach czasowych, przestrzennych i materialnych. To pozwala im na namysł nad rolą wyłaniających się form obrazu krążącego w sieci wraz z jego hiperłączliwością i przyspieszonymi mechanizmami mutacji oraz migracji.

W centrum działalności artystycznej Werker Magazine znajduje się temat fotografii w odniesieniu do pracy oraz widoczności/niewidoczności, a także poszukiwanie nowych form wizualnego aktywizmu w czasach postfordyzmu. Kolektyw opiera się na autoprezentacji, niezależnej działalności wydawniczej i krytyce obrazu, czerpiąc inspirację z międzynarodowych robotniczych ruchów fotograficznych z lat 20. i 30. wieku – bynajmniej nie w sensie sentymentalnym. Instalacja „Werker Magazine” skupia się na tym, jak fotografia potrafi generować alternatywne sposoby reprezentacji w kontrze do tych dominujących, rozpowszechnianych przez media: w tym wypadku poprzez budowanie kontrhistorii, które podważają hegemoniczne narracje dotyczące ciała młodego robotnika i rygory patrzenia na nie.

Członkowie kolektywu Discipula często angażują się w de- i reprogramowanie obrazów. Działają przy tym co najmniej na trzech poziomach dyskursu fotograficznego: jako twórcy obrazów fotograficznych, jako „parafotografowie”, przywłaszczający sobie istniejące fotografie i tworzący z nich narracje, w których zmiany kontekstów na nowo konfigurują znaczenia, oraz jako „metafotografowie”, kreujący środowiska percepcyjne do odbioru fotografii w określonych okolicznościach i na określonych warunkach. W ten sposób umożliwiają autorefleksję oglądającemu – zarówno na temat procesu percepcji obrazu, jak i stronniczości czynności patrzenia.

Kurator: Lars Willumeit.

Wystawa "Inżynieria obrazu – (Re)aktywacja fotografii" w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie

zdjęcia

Discipula, Martwe reklamy, 2015  Discipula
Kuba, 2014, z cyklu Ostatnie rolki Lucky, 2016

czytaj także

REKLAMA