REKLAMA

Poszukując Arkadii

20.0507.08.2016

Sukiennice. Oddział Muzeum Narodowego

KrakówRynek Główny 1-3
bilety od 14 zł

W sali wystaw zmiennych Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach można zobaczyć dwanaście obrazów Henryka Siemiradzkiego ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego, czyli niemal całą lwowską kolekcję prac polskiego malarza.

Wystawa "Poszukując Arkadii", zorganizowana dzięki życzliwości Muzealników ze Lwowa, to odsłona kameralnego, nastrojowego nurtu malarstwa Siemiradzkiego, dla obrazu jego twórczości równie znaczącego, jak słynne monumentalne płótna; w nurcie tym dominują kompozycje sielankowe – idylle.  

Już w okresie studiów w Akademii petersburskiej (1864-1870), podczas wakacyjnych pobytów w Charkowie, artysta tworzy pełne uroku, plenerowe kompozycje o idyllicznym nastroju, oddające lokalny koloryt, takie jak nokturnowa, na poły baśniowaNoc na Iwana Kupała (1867) i malowana swobodnie, w pełnym słońcu (Sielanka 1864-1870) – scena rodzajowa z ukraińskiej wsi.

Zdają się one ideowo zapowiadać idylle antyczne, tak typowe dla twórczości Siemiradzkiego, osiadłego w roku 1872 w Rzymie. Te sceny „z codziennego życia” antycznych Greków i Rzymian rozgrywają się najczęściej w pejzażu Kampanii, utożsamionej przez artystę z Arkadią. Ich fabułę stanowią lekkie w treści, niekiedy poetyckie epizody – tak jak w obrazie Za przykładem bogów (1899), czy w scenie U źródła (1898) – wyobrażone na tle krajobrazów rozświetlonych słońcem, oddanych z wielką wrażliwością na relacje światła i barwy. W kompozycjiOdpoczynek (1896) południowy, świetlisty pejzaż staje się tematem centralnym.

W zgoła idyllicznej scenerii artysta sytuuje też scenę spotkania Chrystusa z kobietą z Samarii z Ewangelii św. Jana (Chrystus i Samarytanka, 1890).

Do powyższego zespołu dzieł należą ponadto studia portretowe antycznych kobiet, malowane z wirtuozerią szkice oraz doskonałe studium do kurtyny Teatru Miejskiego w KrakowieAmor i Psyche (ok. 1894).

zdjęcia

Henryk Siemiradzki, Greczynka / A Greek Woman, 1900, olej na płótnie / oil on canvas
Henryk Siemiradzki, Cyganka (Greczynka) / A Greek Woman (A Gypsy), 1877, olej na płótnie / oil on canvas
Henryk Siemiradzki, Odpoczynek / Rest, 1896, olej na płótnie / oil on canvas
Henryk Siemiradzki, Orfeusz w podziemnym królestwie / Orpheus in the Underworld, lata 60. XIX w., olej na płótnie / oil on canvas
Henryk Siemiradzki, Żebrak (szkic do obrazu Rozbitek) / A Beggar (sketch for a painting), 1877, olej na płótnie / oil on canvas
Henryk Siemiradzki, Scena przy studni / By a Pool, 1890, olej na desce / oil on board
Henryk Siemiradzki, Sielanka / Country Idyll, lata 60. XIX w., olej na płótnie / oil on canvas
Henryk Siemiradzki, Noc Iwana Kupały (Noc Świętojańska) / Night on the Eve of Ivan Kupala (Midsummer Eve), lata 60. XIX w., olej na płótnie / oil on canvas
Henryk Siemiradzki, Chrystus i Samarytanka / Christ and the Samaritan Woman, 1890, olej na płótnie / oil on canvas

zobacz także

czytaj także

REKLAMA