REKLAMA

Zbiór starych druków i rękopisów

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. Oddział Muzeum Narodowego

KrakówMarszałka Józefa Piłsudskiego 12
bilety od 9 zł

Zbiór starych druków i rękopisów w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

Zbiory starodruków zapoczątkowane zostały darem rodziny Czapskich – ponad ośmiotysięczną biblioteką Emeryka Hutten-Czapskiego. Po włączeniu do niej kolekcji Chodkiewiczów, Heleny Dąbczańskiej, Edwarda Goldsteina, Feliksa Jasieńskiego, Wacława Lasockiego, Adolfa Sternschussa, Adama Wolańskiego i innych biblioteka starodruków liczy obecnie ponad 26 tysięcy pozycji i w całości została zaliczona do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Do zbioru biblioteki włączono także dzieła wydane w 1. połowie XIX wieku. Zgromadzono głównie polonika, pomnikowe prace dotyczące historii i prawodawstwa polskiego, dorobek nauki europejskiej z okresu XVI-XIX wieku, zwłaszcza prawa, teologii, nauk przyrodniczych.

zdjęcia

Biblioteka w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
Biblioteka w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

zobacz także

REKLAMA