REKLAMA

Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

KrakówSenacka 3
bilety od 7 zł

Wystawa prezentuje historię miejsca, na którym znajduje się kompleks zabudowań Muzeum Archeologicznego w Krakowie, poczynając od okresu wczesnego średniowiecza, aż po połowę wieku XX. Teren zajmowany obecnie przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie obfituje w znaleziska świadczące o istnieniu intensywnego osadnictwa datowanego już od okresu wczesnego średniowiecza. Od zachodu teren posiadał naturalną granicę - mokradła Żabiego Kruka. Pomiędzy nimi a osadą wznoszono kolejne fortyfikacje - IX-XIII w. fortyfikowanego podgrodzia, a w późniejszym okresie miasta. W obrębie budynku muzealnego zachowały się fragmenty najniższej kondygnacji fortyfikacji miejskich z XIV/XV w. i baszty murarzy. W początkach wieku XVII teren przekazano zakonowi karmelitów bosych – wzniesiono klasztor i wczesnobarokowy kościół. Budynek klasztorny w roku 1797 przekształcono w siedzibę więzienia i sądu. Takie funkcje zabudowania spełniały aż do połowy wieku XX, gdy przekazano je na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

zdjęcia

Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie
Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie
Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie
Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie

zobacz także

REKLAMA