REKLAMA

Laboratorium przestrzeni teatralnych - przeszłość w teraźniejszości

Muzeum Śląskie - nowa siedziba

KatowiceTadeusza Dobrowolskiego 1
bilety od 24 zł

Wystawa prezentuje najbardziej znaczące dokonania teatru europejskiego, począwszy od jego antycznych korzeni, aż po poszukiwania sceny współczesnej. Jej kompozycja opiera się na koncentrycznym układzie dwóch następujących po sobie kręgów: w pierwszym makiety i wizualizacje historyczne ukazują przeobrażenia przestrzeni teatralnych, w drugim zaprezentowano przykłady zastosowania historycznych modeli w polskim teatrze.

Zachęcając widzów do aktywnego uczestnictwa w wystawie, proponujemy nieskończoną ilość możliwych ścieżek jej zwiedzania. Przez nawiązanie do działań w laboratorium starano się różnymi sposobami przyciągnąć uwagę odbiorcy i pobudzić jego wyobraźnię. Umieszczone pośrodku wystawy modele przestrzeni teatralnych obrazują podstawowe zmiany relacji sceny i widowni. Multimedialne prezentacje, tworzące wewnętrzny krąg ekspozycji, zawierają wiedzę historyczną uzupełnioną wybranymi zagadnieniami kulturowymi. Zgromadzone archiwalia ukazują rozwój i przeobrażenia przestrzeni scenicznych, charakteryzują też rolę człowieka jako twórcy, uczestnika i odbiorcy widowiska. Projekty, szkice, rysunki, obrazy, a także kostiumy i makiety odsłaniają współczesny obraz budowania idei teatralnyc

zobacz także

REKLAMA