REKLAMA

Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów

Muzeum Śląskie - nowa siedziba

KatowiceTadeusza Dobrowolskiego 1
bilety od 24 zł

Wystawa, prezentowana w miejscu dawnej kopalni „Katowice” – przez blisko dwieście lat będącej świadkiem i uczestnikiem najważniejszych zdarzeń oraz procesów historycznych, jest opowieścią o Górnym Śląsku od czasów najdawniejszych do roku 1989, do przełomu ustrojowego. Jak wyglądał dawny Śląsk z jego zmieniającymi się władcami? W jaki sposób przebiegał rozwój miast, do których przybywali ludzie mówiący różnymi językami, by trudnić się tu handlem i rzemiosłem, uprawiać rolę i budować początki przyszłej przemysłowej potęgi regionu?

Na ponad 1364 metrach kwadratowych prezentujemy, jak Śląsk staje się pomostem między Wschodem a Zachodem, areną ostrych starć politycznych i religijnych, a jednocześnie miejscem, gdzie rozkwitało życie kulturalne i umysłowe. Ogromne zmiany nastąpiły w końcu XVIII wieku, gdy z Anglii wraz z rewolucją przemysłową dotarła tu maszyna parowa, co umożliwiło eksploatację na wielką skalę bogactw naturalnych. Było to początkiem Górnego Śląska industrialnego i wielkomiejskiego, tak bardzo różniącego się od ziem sąsiednich.

zobacz także

REKLAMA