REKLAMA

Z dziejów Katowic

Muzeum Historii Katowic

bilety od 8 zł

Dnia 11 września 1865 r. Katowice otrzymały prawa miejskie. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii miejscowości, jednak bez wątpienia nie stanowiło jej początku, którego możemy dopatrywać się kilkaset lat wcześniej. Część spośród dzisiejszych dzielnic Katowic ma bowiem rodowód średniowieczny. Czasów średniowiecza sięgają również tradycje hutnicze Katowic, ponieważ warunki naturalne umożliwiły wielowiekowe funkcjonowanie kilku kuźnic żelaza na obszarze dzisiejszego miasta, przede wszystkim nad rzeką Rawą. Nad nią powstała m.in. kuźnica, nazywana bogucką, której zabudowania znajdowały się dokładnie w dzisiejszym centrum miasta w pobliżu rynku. Przy kuźnicy boguckiej wyrosła miejscowość o tej samej nazwie, wzmiankowana już w 1397 r. Najprawdopodobniej to właśnie jeden z dzierżących wspomniany zakład kuźników, Andrzej Bogucki, na prawym brzegu Rawy założył niewielką wieś zagrodniczą nazwaną Katowicami, po raz pierwszy wymienioną w dokumentach z 1598 r.

W momencie założenia wioski nikt z pewnością nie przypuszczał, jaką rolę na Śląsku odegrają Katowice w późniejszych wiekach. Jednak szczęśliwy zbieg okolicznościo sprawił, że w XIX w. to właśnie one stały się najznaczniejsze spośród wielu podobnych górnośląskich osad. Pierwsza część ekspozycji „Z dziejów Katowic” prezentuje drogę, jaką musiała przejść ta mała wioska, aby stać się nowoczesnym miastem i jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w regionie.

zdjęcia

Z dziejów Katowic. Muzeum Historii Katowic
Z dziejów Katowic. Muzeum Historii Katowic

zobacz także

REKLAMA