REKLAMA

Najdawniejsze Dzieje Górnictwa Węgla

Muzeum Miasta Jaworzna

JaworznoPocztowa 5
bilety od 5 zł

Wystawa w rzetelny i atrakcyjny sposób przedstawia okoliczności powstania i funkcjonowania – najstarszej w granicach przedrozbiorowej Polski – kopalni węgla kamiennego w Szczakowej w 1766 roku oraz rozwój górnictwa węgla w XIX wieku, który implikował ożywienie innych gałęzi przemysłu i przyczynił się do przekształcenia rejonu z wiejskiego w przemysłowy. Górnictwo miało olbrzymi wpływ na przemiany industrializacyjne, demograficzne i społeczne oraz procesy urbanizacyjne. Przemysłowy charakter miasto zawdzięcza, trwającej ponad 200 lat, eksploatacji bogatych złóż węgla kamiennego. Rozwój górnictwa węgla kamiennego implikował powstanie i ożywienie innych gałęzi przemysłu: energetyki, hutnictwa, przemysłu chemicznego. Coraz większa część lokalnej społeczności znajdowała zatrudnienie w górnictwie i pozostałych gałęziach przemysłu. Kopalnie, dbając o swoich pracowników, budowały domy dla urzędników, kolonie robotnicze, szkoły, ochronki i inne budynki użyteczności publicznej. Wiele z nich zachowało się do dnia dzisiejszego, dalej pełniąc swoją pierwotną funkcję.

REKLAMA