REKLAMA

Historia, co węglem i srebrem pisana, czyli o przemyśle w Zagłębiu Dąbrowskim

Muzeum Miejskie "Sztygarka"

Dąbrowa GórniczaLegionów Polskich 69
bilety od 5 zł

Ekspozycja zapoznaje z bogactwem dziejów przemysłu naszego miasta.

Od wieków o zamożności państw i regionów decydują zasoby naturalne. Dzięki nim teren Dąbrowy Górniczej, jak wskazują na to badania archeologiczne, stanowił przed wiekami kluczowy rejon warunkujący rozwój państwa pierwszych Piastów.Odkryte przed II wojną światową cmentarzysko w Strzemieszycach Wielkich zdumiało świat nauki swoim bogactwem. Przez lata było jednym z wielu zagadek, nad którymi zastanawiali się historycy i archeolodzy.Badania prowadzone na osadzie hutniczej w Dąbrowie Górniczej – Łośniu wyjaśniły wiele zagadek. Otwarły się przed naszymi oczami karty zapomnianej księgi opisującej początki polskiej metalurgii srebra i ołowiu. Wystawa pozwala przybliżyć tę problematykę. Przedstawia zrekonstruowany piec hutniczy, półprodukty, takie jak tlenki ołowiu w postaci żużli oraz intencjonalnie formowane placki, unaocznia złożoność procesu wytopu metali.Dzieje hutnictwa ołowiu i srebra w regionie Zagłębia i Olkusza to nie tylko jego średniowieczne początki, ale również rozkwit w czasach późnego średniowiecza i w czasach nowożytnych. Z tych czasów pochodzą odkryte w Hutkach pod Bolesławiem ślady konstrukcji drewnianych związanych z hutnictwem z początku XIV w., a także datowana na 1444 r. tzw. płuczka polska, unikalny w skali światowej zabytek.

kuratorzy wystawy – Dariusz Rozmus, Arkadiusz Rybak

REKLAMA