REKLAMA

Jak żył rolnik i górnik na ziemi zagłębiowskiej

Muzeum Miejskie "Sztygarka"

Dąbrowa GórniczaLegionów Polskich 69
bilety od 5 zł

Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego jest faktem i mimo że nauki społeczne podpowiadają nam co innego, jeśli chodzi o wzorzec tzw. grupy etnograficznej, Zagłębie Dąbrowskie ma nikłe szanse, by kiedykolwiek uznać je za dobry przykład takiej właśnie grupy. Nie można powiedzieć, że Zagłębie Dąbrowskie jest jedyne i niepowtarzalne, gdy weźmiemy pod uwagę tę problematykę, ponieważ jesteśmy w stanie podać przykłady co najmniej kilku takich regionów w Polsce. Niemniej, właśnie obszar Zagłębia Dąbrowskiego jest kolejnym, idealnym kandydatem do owocodajnych badań nad problematyką tożsamości i szeroko pojętej mnogości kultur, z jakimi się tu spotykamy na przestrzeni dziejów.

REKLAMA