REKLAMA

Wystawa: „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem”

24.0107.04.2019

Muzeum Zagłębia w Będzinie. Pałac Mieroszewskich

BędzinGzichowska 15

Z dniem 24 stycznia 2019 roku w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie zagości wystawa czasowa z Muzeum Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim: „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem”.

Pograniczne położenie grodów czerwieńskich nad rzeką Huczwą i środkowym biegiem Bugu sprawiło, że w okresie wczesnego średniowiecza były terytorium spornym z Rusią i dopiero Kazimierzowi Wielkiemu udało się przyłączyć je do Polski. Grody, znane dziś jako stanowiska archeologiczne w: Czermnie (niegdyś Czerwień), Gródku Nadbużnym (Wołyń), Sąsiadce (Sutiejsk), Bronisławce (Grabowiec), czy Guciowie rozwijały się w okresie od IX do XIII wieku i z tych czasów pochodzą prezentowane na wystawie zabytki. Dokumentują one życie codzienne, zajęcia gospodarskie i rzemieślnicze a także aspekty militarne funkcjonowania mieszkańców. Na szczególną uwagę zasługują dwa skarby ozdób srebrnych, złożone z przedmiotów o bardzo wysokiej klasie artystycznej, prawdziwie luksusowych, jak na owe czasy.

REKLAMA