REKLAMA

Z Dziejów Zamku i Miasta

Zamek - Muzeum Zagłębia w Będzinie

BędzinZamkowa 1
bilety od 10 zł

Wystawa zatytułowana „Z dziejów zamku i miasta Będzina” obrazuje rozwój osadnictwa na Wzgórzu Zamkowym we wczesnym i pełnym średniowieczu z uwzględnieniem zabudowy w obrębie dzisiejszego zamku.

Zaprezentowano zabudowę zamku górnego i dolnego. Weksponowano najstarsze ryciny i grafiki przedstawiające ewolucję zamku na przestrzeni wieków (od najstarszego przedstawienia Mathiasa Gerunga z 1537 r. po grafiki z końca XIX wieku).

REKLAMA