Gra w skojarzenia. Czy wiesz, co to za aktor(ka)? [QUIZ]

Wybraliśmy trzy słowa, które naszym zdaniem dobrze określają daną gwiazdę ekranu. Czy zgadniesz, kogo mamy na myśli?