Czy polscy artyści mają szansę na zaistnienie na europejskich rynkach muzycznych?